سوالاتی که در بین مشتریان عزیز ما مشترک بوده است.
شما هر طرح و نقشی که مشتری سفارش دهد آماده میکنید؟
بله ما کابینت سفارشی شما را در طرح و مدل دلخواه شما تولید و نصب میکنیم.
کابینت ممبران بادوام تر است یا هایگلاس؟
هر دو از نظر جنس اگر مرغوب باشند تفاوتی ندارند.
آیا دستگاه وکیوم ممبران بر دستگاه هایگلاس مزیتی دارد؟
چون دستگاه ممبران خارجی هست عموما فکر میکنند خروجی بهتری دارد ولی درواقع خروجی ممبران و هایگلاس یکی است و خروجی آنها از نظر استفاده دستگاه قابل تشخیص نیست.